Legkeresettebb alkotók
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János

Helbing Ferenc (1870-1958)

Életrajz

grafikus, festő, művésztanár, (Érsekújvár, 1870. december 25. - Budapest, 1958. január 28.)

Művészeti tanulmányait az Iparrajziskolában és az Iparművészeti Iskolában végezte, majd nyomdavezetőként helyezkedett el. 1906-ban az Iparrajziskola, 1910-től az Iparművészeti Iskola grafikatanárává nevezték ki; majd 1927-36 között igazgatója is volt. Művészeti munkássága az alkalmazott grafikához kapcsolódott. Szecessziós stílusú könyvillusztrációkat (Keleti mesék, Magyar-hun mondák képekben), kötés-, címlap- és fedélterveket, ex libriseket, bélyeg-, bankjegy- és éremterveket (Corvin-koszorú), egyedi grafikai lapokat, díszokleveleket és plakátokat készített. Jelentős érdemei vannak a modern sokszorosítógrafikai eljárások hazai meghonosításában. Kiváló réz-, fametsző és litográfus volt, s a magyar reklámgrafika úttörői közé tartozott. Munkáival sikeresen szerepelt a hazai és a nemzetközi kiállításokon és pályázatokon. Tagja volt a századelő és a két világháború közti korszak művészeti egyesületeinek (Magyar Aquarell- és Pasztelfestők Egyesülete, Magyar Grafikusok Egyesülete, Magyar Rézkarcolóművészek Egyesülete stb.), valamint egyik vezetője a művészetirányító kormányzati szerveknek (Magyar Országos Képzőművészeti Tanács, Műemlékek Országos Bizottsága, Egyházművészeti Tanács, Országos Ösztöndíj Tanács). A 40-es években még részt vett kiállításokon, s mivel művésztanári működése során festő- és grafikusnemzedékek egész sorát nevelte fel, hatása kitapintható a XX. sz. második felének magyar művészetében is (tanítványai közé tartozott - többek között - Kaesz Gyula, Szántó Piroska, Bálint Endre, Amerigo Tot, Sigismund Kolos-Vary).

Irodalom . 

MARGITAY E.: A grafikáról. ~ rajzai, Magyar Iparművészet, 1914/17.

ELEK A.: Az újabb magyar grafikai művészet, Művészet, 1937

AMBRUS B.-KUPA M.: Magyar papírpénztervek 1918-1946, Numizmatikai Közlöny, 1960

KUPA M.: Bankjegyeink alkotói (1926-1966), Numizmatikai Közlöny, 1968

KUPA M.-AMBRUS B.: A Magyar Postatakarékpénztár pénzjegyei 1919-ben, Az Érem, 1969/47-48.

RADÓCZY GY.: Adatok a legújabbkori magyar pénztörténethez, Az Érem, 1971/2.

WEINER M.-NÉ: Magyar ex librisek Soó Rezső kisgrafikai gyűjteményében, Művészettörténeti Értesítő, 1974/1.

MEZEI O.: Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola (1880-1944) oktatási rendszere és forrásai, Művészettörténeti Értesítő, 1975/1.

GELLÉR K.: Könyvművészet és illusztráció, 1981

SZABADI J.: A magyar szecesszió művészete. Festészet, grafika, szobrászat, 1979.

Lexikális referencia